Energetické služby

Licencie udelené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) pre predmet podnikania:

 • dodávka a distribúcia elektriny: povolenie č. 2006E 0187 – 5. zmena
 • výroba tepla, rozvod tepla – povolenie č. 2006T 0138 – 8. zmena
 • dodávka a distribúcia zemného plynu – povolenie č. 2006P 0054 – 10. zmena

Pre poskytovanie služieb v oblasti energetiky platia:

 • všeobecné obchodné podmienky
 • všeobecné obchodné a technické podmienky pre dodávku a distribúciu elektriny
 • prevádzkové poriadky
 • prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
 • prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu
 • Štandardy kvality
  • Teplo
  • Elektrina
  • Plyn

Podrobnosti k oblasti energetiky: