Energetické služby

Licencie udelené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) pre predmet podnikania:

 • dodávka a distribúcia elektriny: povolenie č. 2006E 0187 – 4. zmena
 • výroba tepla, rozvod tepla – povolenie č. 2006T 0138 – 8. zmena
 • dodávka a distribúcia zemného plynu – povolenie č. 2006P 0054 – 5. zmena

Pre poskytovanie služieb v oblasti energetiky platia:

 • všeobecné obchodné podmienky
 • všeobecné obchodné a technické podmienky pre dodávku a distribúciu elektriny
 • prevádzkové poriadky
 • prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
 • prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu
 • Štandardy kvality
  • Teplo
  • Elektrina
  • Plyn

Podrobnosti k oblasti energetiky:

Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo

IČO: 31410146
DIČ: 2020415551
IČ DPH: SK2020415551
Zápis v Obchodnom registri na Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10458/N

Najnovšie články

Aktuality

  Recept na vzkriesenie štúrovských papierní
  Recept na vzkriesenie štúrovských papierní
  Zsolt Családi pracuje v bývalých Juhoslovenských celulózkach a papierňach v Štúrove od roku 1991. Zažil všetkých majiteľov - štát, investičné fondy, švédsky Assi Domän, potom Kappa Packaging a nakoniec Smurfit Kappa, ktorý v marci 2010 zastavili výrobu papiera na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky. ... viac

Priestory na predaj a prenájom

Voľná hala a dvor – budova spracovania zberového papiera Andritz

Voľná hala a dvor – budova spracovania zberového papiera Andritz

Priestory na predaj a prenájom - Voľná hala a dvor- budova spracovania zberového papiera Andritz ... viac

Pracovné miesta

Momentálne nemáme voľné pracovné miesta.