Energetické služby – Elektrina

Dodávka a distribúcia elektriny

Priemyselný park Štúrovo, a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.

Areál priemyselného parku je pripojený na nadradenú sústavu s dvomi prípojkami  110kV V 8881 a V 8882.
Transformátorovňa s max. možnosťou napojenia 50MW je vybavená dvomi transformátormi nasledovne:
T 101  110/23/6,3kV 25/25/15 MVA typ ETR31M-0  r.v. 2015
T 102   110/6,3kV 25MVA typ 8ERH 31 M-0, r.v. 1987

Pôvodná distribučná sústava VN je vybudovaná na napäťovej úrovni 6,3 kV.

Rekonštrukciou prívodných polí a transformátorov bola v roku 2015 dobudovaná možnosť napojenia na areálovú distribučnú sústavu VN 22 kV.

Dokumenty na stianutie: