Energetické služby – Plyn

Dodávka a distribúcia plynu

Areál priemyselného parku Štúrovo je pripojený na distribučnú sieť zemného plynu vysokotlakovou plynovou prípojkou.
Lokálna distribučná sústava prevádzkovaná spoločnosťou Priemyselný park Štúrovo, a.s. ďalej pozostáva zo strednotlakových rozvodov zemného plynu o tlaku 250 kPa s priemerom DN 50 až DN 300 v celkovej dĺžke cca. 4200m.

Momentálne je využitých len 15% z kapacity plynovodu.

Dokumenty na stianutie: