Informácie pre akcionárov

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. zo dňa 22. decembra 2017.:

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Zsolt Családi
Zapisovateľ: Ing. Miroslav Vyšný
Overovatelia zápisnice: Ing. Blažena Sebenská a Vojtech Forró
Osoba poverená sčítaním hlasov: Katarína Molnárová

Dokumenty na stianutie:

Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo

IČO: 31410146
DIČ: 2020415551
IČ DPH: SK2020415551
Zápis v Obchodnom registri na Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10458/N

Aktuality

    Recept na vzkriesenie štúrovských papierní
    Recept na vzkriesenie štúrovských papierní
    Zsolt Családi pracuje v bývalých Juhoslovenských celulózkach a papierňach v Štúrove od roku 1991. Zažil všetkých majiteľov - štát, investičné fondy, švédsky Assi Domän, potom Kappa Packaging a nakoniec Smurfit Kappa, ktorý v marci 2010 zastavili výrobu papiera na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky. ... viac

Priestory na predaj a prenájom

Voľná hala a dvor – budova spracovania zberového papiera Andritz

Voľná hala a dvor – budova spracovania zberového papiera Andritz

Priestory na predaj a prenájom - Voľná hala a dvor- budova spracovania zberového papiera Andritz ... viac

Pracovné miesta

Momentálne nemáme voľné pracovné miesta.