Investori v areáli

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Výrobca a predajca vlnitých lepeniek a kartonáže z vlnitých lepeniek.
https://www.smurfitkappa.com/vHome/sk/Sturovo

Icopal a.s.

Výroba asfaltových strešných izolačných materiálov.
http://www.icopal.sk

Monarflex , s.r.o.

Výrobca a predajca platní, fólií a profilov z plastov
www.monarflex.com

BIS Slovensko s.r.o.

Výroba a služby v oblasti strojárenského priemyslu
www.bisslovensko.sk

Beta Car, s,r,o,

Služby v oblasti manipulačnej a prepravnej techniky
www.betacar.sk

HVM, s.r.o.

Výroba a predaj betonárskej ocele
www.hvm-steel.eu

Galéria: