Investori v areáli

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Výrobca a predajca vlnitých lepeniek a kartonáže z vlnitých lepeniek.
https://www.smurfitkappa.com/vHome/sk/Sturovo

Icopal a.s.

Výroba asfaltových strešných izolačných materiálov.
http://www.icopal.sk

Monarflex , s.r.o.

Výrobca a predajca platní, fólií a profilov z plastov.
http://www.monarflex.com

BIS Slovensko s.r.o.

Výroba a služby v oblasti strojárenského priemyslu.
www.bisslovensko.sk

Beta Car, s.r.o.

Služby v oblasti manipulačnej a prepravnej techniky.
www.betacar.sk

HVM, s.r.o.

Výroba a predaj betonárskej ocele.
hvm-steel

 

SKC Foundry, s.r.o.

Zlievareň, výroba komponentov pre automobilový priemysel.

www.condalsgroup.com/skc-foundry/

Galéria: