Logistika

Vlečka:

Železnica priemyselného parku má celkovú dĺžku trate cca. 34,7 km a spája spoločnosti v areáli.

Napojená je na medzinárodnú železničnú trať  IV. Koridorom, ktorý vedie z:
Dresden (DB) cez ČD – Kúty – Bratislava – Štúrovo (Rajka) na MÁV, CFR, BDŽ, a CH do Istanbulu (TCDD).

 

Prístav:

Prístav priemyselného parku leží na  Európskej trase pre riečnu dopravu, plavebný kanál č. VII Dunaj  – Mohan – Rýn a je v priamom spojení so Severným morom do Rotterdamu a s Čiernym morom do Konštanty.

Prístav leží na pozemkoch o celkovej výmere 3,65ha a nachádza sa na ľavom brehu Dunaja v rozsahu rkm 1721,40 – 1722,00.

Celková dĺžka prístavného múru s kotviskom je 200m, s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Prístav je prepojený so železničnou sieťou Priemyselného parku.