Lokalita

Areál spoločnosti je umiestnený na juhovýchodnom výbežku rieky Dunaj vo vyvýšenej polohe bez hrozby povodní. V týchto miestach tvorí rieka Dunaj hranicu s Maďarskom a mesto Štúrovo má spojenie mostom Márie-Valérie s mestom Ostrihom na maďarskej strane.

Riečny prístav je priamo v areáli podniku.
Obytné zóny sú vo vzdialenosti asi 1 km od podniku.
Podnebie patrí k najteplejším na Slovensku s priemernými ročnými teplotami okolo 9°C.

Vzdialenosti vybraných miest:

Budapesť 45km

Bratislava 150km

Viedeň 216km

Dokumenty na stianutie: