Základné informácie

Priemyselný park Štúrovo, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
Hlavným zámerom spoločnosti je zabezpečenie fungovania priemyselnej zóny formou priemyselného parku.

Celkovú plochu priemyselnej zóny tvorí 130,5ha, z ktorých 84 ha je vo vlastníctve  Priemyselného parku Štúrovo, a.s. a 46,5 ha je vo vlastníctve iných spoločností sídliacich v areáli.

Prioritami Priemyselného parku Štúrovo, a.s. sú predaj voľných priestorov na založenie nových výrobných kapacít, stabilné a kvalitné poskytovanie služieb a zvýšenie využitia logistických jednotiek.